แทงบาคาร่าฟรี,ไพ่บาคาร่า

TNN online  สรุปให้! ‘บัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ’ ติดโควิดแล้วรักษาตัวที่ไหน

TNN ONLINE

เกาะติด COVID-19

สรุปให้! ‘บัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ’ ติดโควิดแล้วรักษาตัวที่ไหน

สรุปให้! ‘บัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ’ ติดโควิดแล้วรักษาตัวที่ไหน

 สรุปให้! ผู้ป่วยโควิดมีสิทธิ ‘บัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ’ สามารถเข้ารับการรักษาตัวได้ที่ไหน?

วันนี้ ( 21 ก.ค. 65 )จากกรณีสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิของตนเอง ได้แก่ สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ โดยมีรายละเอียดการรักษาสรุปได้ดังต่อไปนี้

สิทธิบัตรทองติดโควิดรักษาที่ไหน?

หน่วยบริการปฐมภูมิ

- ศูนย์บริการสาธารณสุข

- คลีนิคชุมชนอบอุ่น

- หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่

- สถานพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนไว้

- ร้านยาในโครงการ เจอ แจก จบ

สิทธิประกันสังคมติดโควิดรักษาที่ไหน?

1.ผู้ประกันตนที่มีอาการไม่รุนแรง รักษาและสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง คลีนิกและร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน เข้ารักษาตามดุลพินิจของแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินวิกฤต สีเหลือง - สีแดง ใช้สิทธิ UCEP Plus ณ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สิทธิข้าราชการติดโควิดรักษาที่ไหน?

- สถานพยาบาลรัฐทุกแห่ง 

สรุปให้! ‘บัตรทอง-ประกันสังคม-ข้าราชการ’ ติดโควิดแล้วรักษาตัวที่ไหนข้อมูลจาก  :

ภาพจาก  :  AFP/


ข่าวแนะนำ