?????????????,??????????

TNN online 10 ที่เที่ยวนครสวรร์ 2565 เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล?/a>

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ 2565 เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ 2565 เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

จังหวัดนครสวรรค์ เมืองต้นกำเนิดแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา รอยต่อระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ยังมีวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิมและังมีที่เที่ยวที่ที่ต้องห้ามพลา?วันนี้เราขอแนะน?10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลินเมืองปากน้ำโพกันค่ะ

จังหวัดนครสวรรค์ เมืองต้นกำเนิดแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา รอยต่อระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ยังมีวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบดั้งเดิมและยังมีที่เที่ยวที่ที่ต้องห้ามพลา?วันนี้เราขอแนะน?10 ที่เี่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลินเมืองปากน้ำโพกันค่ะ


1. วัดคีรีวงศ?/strong>

วัดคีรีวงศ?nbsp;ที่เที่ยวนครสวรรค์ที่แรกที่เราขอแนะน?เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาในตัวเมืองนครสวรรค?nbsp;ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์สีทองอร่า?ซึ่งหากขึ้นไปถึงข้างบนสุดจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของนครสวรรค์ได้ชัดเจน นักท่องเที่ยวที่มาถึงเมืองนครสวรรค์แล้วห้ามพลาดนะค?/p>

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

ที่มาภาพ : วัดคีรีวงศ?/strong>

วัดคีรีวงศ?/strong>

ที่อยู?: ตำบลปากน้ำโ อำเภอเมืองนครสวรรค?จังหวัดนครสวรรค์

เวลาเปิ?- ปิ?: 08.00-18.00 ?

เบอร์ติดต่อ : 0-5622-2009, 0-5622-6199, 0-5622-1633

เว็บไซต?:  


2. หอชมเมืองนครสวรรค?/strong>

หอชมเมืองนครสวรรค์เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองนครสวรรค์ได้ทั้งเมือง เป็นหอคอยสู?10 ชั้น ภายในจะแบ่งเป็นชั้นต่า??แต่ละชั้นจะจัดเตรียมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอีกด้วย


เวลาเปิ?- ปิ?: จันทร์ ?วันศุกร์ 10.00 ??16.30 / เสาร์ ?อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ? 10.00 ??20.00?

 

3. วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม 

วัดเทพนิมิตร เป็นหนึ่งในวัดของนครสวรรคที่ห้ามพลาด ซึ่งที่วัดแห่งนี้มีถ้ำบ่อยาที่เชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในถ้?และยังมีความงามของหินในถ้ำที่สวยงามเป็นพิเศษ นอกจากนี้ชาวบ้านยังเชื่อว่าในถ้ำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองรักษาถ้ำนี้อยู่ด้วยค่?nbsp;

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

ที่มาภาพ : วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม 

วัดเทพนิมิ?/strong>

ที่อยู?: ถนนสายนรสวรรค?ลาดยาว ตำบลหนองกร?ำเภอเมืองนครสวรรค?จังหวัดนครสวรรค์

เวลาเปิ?-ปิ?: 07.00-18.00 ?

เว็บไซต?:  

 

4. ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม

มาต่อกันอีกสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้านกับศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม หรือ ศาลเจ้าพ่อแควใหญ?ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 130 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามตลาดปากน้ำโ?ที่นี่เป็นศูนยรวมจิตใจของชาวปากน้ำโพ ซึ่งภายในประดิษฐานองค์เทพเจ้าบุ๊นเถ่าก?เทพเจ้ากวนอู แล?เจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่นิยมในการขอพรโชคลาภโดยเฉพาะในช่วงวันตรุษจีน 

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

ที่มาภาพ : ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม

ที่อยู?: 469 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค?จังหวัดนครสวรรค์

เวลาเปิ?- ปิ?: 08.00-17.00 ?

เบอร์ติดต่อ : 0-5627-6599

เว็บไซต?:    

 

5. เขาหน่อ

เขาหน่อ ทีเที่ยวนครสวรรค์ที่เราขอแนะนำอีกที?ที่นี่เป็นภูเขาหินปูนลาดชันแบ่งออกเป็?2 ส่วน คื?เขาพระพุทธบาท แล?เขานางพันธุรั?ซึ่งทางขึ้นค่อนข้างสูงและชัน มีบันไดกว่?700 ขั้นที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดิ?เหมือนกับการไต่หน้าผากันเลยทีเดียวค่?นอกจากนี้เมื่อขึ้นไปชั้นบนสุดแล้?เพื่อ??จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านบนที่อลังการและสวยงา?สามารถมองเห็นเมืองนครสวรรค์ทั้งเมืองได้สุดลูกหูลูกตาเลยค่?nbsp;


เขาหน่อ

ท่อยู?: ตำบลบ้านแด?อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เวลาเปิ?- ปิ?: 08.00-18.00 ?

 

6. ฟาร์มแกะทหารช่าง

ฟาร์มแกะทหารช่าง หนึ่งใที่เที่ยวสุดชิคของเมืองนครสวรรค?ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงเกษตร มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและยังมีจุดให้อาหารแกะด้วยค่?นอกจากนี้ทางฟาร์มยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปในกับนักท่องเที่ยวได้ใช้เวลากับครอบครัวด้วยนะคะ

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

ที่มาภาพ : ฟาร์มแกะทหารช่าง นครสวรรค?/span> 

ฟาร์มแกะทหารช่าง

ที่อยู?: ถนนปรากาบริรักษ?ตำบลกลางแด?อำเภอเมืองนครสวรรค?จังหวัดนครสวรรค์

เวลาเปิ?- ปิ?: 08.00-18.00 ?

เบอร์ติตต่อ : 09-8914-1311

เว็บไซต?:  

 

7. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที?nbsp;9 เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษ?วัดนี้มีการออกแบบเป็นรูปเรือหลวงตั้งบนยอดเขา ภายในวัดมีเจดีย์ศรีพุทธคย?ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดี?และภายในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้มาสักการะบูชากันค่?/p>

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

ที่มาภาพ : วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ 

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

ที่อยู?: หมู่ 2 โคกแผ่?ําบลทํานบ อําเภอท่าตะโ?จังหวัดนครสวรรค์

เวลาเปิ?- ปิ?: 08.00-17.00 ?

เว็บไซต?:  

 

8. ตลาดร้อยปีชุมแสง

ตลาดร้อยปีชุมแสง ที่เที่ยวยอดฮิตอีกหนึ่งที่เที่ยวนครสวรรค์ที่ห้ามพลาดค่ะ ที่นี่เป็นตลาดเก่าร้อยป?เป็นชุมชนริมน้ำน่านที่เก่าแก่และคลาสสิค ตลาดแห่งนี้เคยเป็นชุมทางการค้?เป็นแหล่งขายข้าวที่สำคัญของจังหวั?และมีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานค้าขายเป็นจำนวนมา?เนื่องจากมีสถานีชุมแสงมีเส้นทางรถไฟสายเหนือวิ่งผ่านตั้งแต่ป???2450 ซึ่งทางตลาดยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของบ้านเรือนโบราณอายุกว่?nbsp;100 ปี ในสไตล์จีนดั้งเดิ?nbsp;และยังเป็นแหล่งถ่ายรูปสุดชิคอีกด้วยค่?/p>


ตลาดร้อยปีชุมแสง

ที่อยู?: ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแง จังหวัดครสวรรค์

เวลาเปิ?-ปิ?: สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวั?/p>

 

9. บึงบอระเพ็?/strong>

บึงบอระเพ็?ที่เที่ยวนครสวรรค์อีกที่ที่เราขอแนะน?ที่นี่เป็?บึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไท?มีเนื้อที?ครอบคลุมพื้นที?3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค?อำเภอท่าตะโ?และอำเภอชุมแสง นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นอาศัยของนกนานาชนิดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะมีนกอพยพเดินทางเข้ามาอาศัยในบริเวณนี้กันเป็นจำนวนมา?โดยกลางบึงมีตำหนักแพที่สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ?แปรพระราชฐาน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ

 10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เช็กอินฟินเพลิน เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ

ที่มาภาพ : แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็?นครสวรรค? 

บึงบอระเพ็?/strong>

ที่อยู?: แควใหญ?เมืองนครสวรรค?นครสวรรค?/p>

เวลาเปิ?- ปิ?nbsp;: 09.30 ?17.00

เว็บไซต?:

 

10. จุดชมวิวสะพานเดชาติวงศ?/strong>

สะพานเดชาติวงศ?nbsp;หรือที่ชาวนครสวรรค์เรียกกันว่าประตูสู่ภาคเหนือ เพราะไม่ว่าใครที่เดินทางสัญจรผ่านจังหวัดนครสวรรค์จะต้องสะดุดตากับสะพานประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวั?ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่มีการใช้งานมายาวนานกว่า 60 ปี และยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวั?/p>


จุดชมวิวสะพานเดชาติวงศ?/strong>

ที่อยู?: ถนนพลโยธิ?หลัก กม.ที?340 ก่อนเข้าสู่ใจกลางเมืองจังหวัดนครสวรรค์อำเภอมือง 

 

ทั้งหมดนี้คื?10 ที่เที่ยวนครสวรรค์ เมืองปากน้ำโพที่เราขอแนะน?ซึ่งเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนั?หากใครอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวปากน้ำโพ อย่าลืมมาท่องเที่ยวกันนะคะ และหากใครที่อยากไปเที่ยวสูดโอโซนธรรมชาติอย่าลืมมาเที่ยวกันที?โครา?ซึ่งเป็นอีกเมืองน่าเที่ยวด้วยนะค?10 ที่เที่ยวโคราช 2565 ฟิลเมืองนอ?สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอด 

 

ข่าวแนะน?/h2>

ข่าวที่เกี่ยวข้อ?/h2>