แทงบาคาร่าฟรี,ไพ่บาคาร่า

TNN online ประมวลภาพ “เทศกาลขนหัวลุก”ปลุกกระแสการท่องเที่ยวแห่งศรัทธา

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

ประมวลภาพ “เทศกาลขนหัวลุก”ปลุกกระแสการท่องเที่ยวแห่งศรัทธา

ประมวลภาพ “เทศกาลขนหัวลุก”ปลุกกระแสการท่องเที่ยวแห่งศรัทธา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เชิญทุกท่าน ร่วมงาน “เทศกาลขนหัวลุก” ครั้งแรกของไทย ปลุกกระแสการท่องเที่ยวแห่งศรัทธา 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เชิญทุกท่าน ร่วมงาน “เทศกาลขนหัวลุก” ครั้งแรกของไทย ปลุกกระแสการท่องเที่ยวแห่งศรัทธา สร้างประสบการณ์ใหม่ ท่ีแตกต่าง ผ่านการจัดงานในรูปแบบเมืองศิลปะ (Art City) ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 ที่ สวนหลวงพ่อนาคปรก โรงงานมักกะสันรฟท


การจัดงานเทศกาล ขนหัวลุก เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ศรัทธา Marketing” ประกอบด้วย กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มพลังชีวิต POWER SPOT TRAVEL กิจกรรมรวมพลคนปีขาล เท่ียวฟินเสริมดวง เป็นต้น สอดคล้องกับยุทธศาตร์ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 


โดยภายในงาน มีการนำเสนอผ่านการจัดงานในรูปแบบเมืองศิลปะ (Art City) ท้ังแสง เสียง ด้วยอุปกรณ์และเทคนิคสื่อผสม สมัยใหม่เพื่อให้เป็นรูปแบบงานที่สนุกตื่นเต้นสวยงาม ผสมผสานกับความทันสมัย เปรียบเสมือนการเปิดประตู เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกพื้นที่ ผ่านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านความเชื่อที่ได้สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น


ซึ่งการเลือกโรงงานมักกะสัน รฟทเป็นสถานที่จัดงานมีความ เหมาะสม ทั้งในด้านประวัติความเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 100 ปี ซึ่ง รฟทเช่ือเป็นอย่างยิ่งว่าจะ สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน สามารถนำนักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบการท่องเท่ียว ด้านความเช่ือ ความศรัทธา สู่การเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวต้นทาง และเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้อย่างแน่นอน (เมื่อวันที่ 27 ..65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง