แทงบาคาร่าฟรี,ไพ่บาคาร่า

TNN online รู้จักสเปซวอร์ก (Spacewalk) ในอวกาศเดินได้จริงหรือ?

TNN ONLINE

Tech

รู้จักสเปซวอร์ก (Spacewalk) ในอวกาศเดินได้จริงหรือ?

รู้จักสเปซวอร์ก (Spacewalk) ในอวกาศเดินได้จริงหรือ?

สเปซวอร์ก (Spacewalk) เป็นกิจกรรมนอกยานอวกาศที่ช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจผลกระทบของอวกาศมากขึ้น โดยนักบินอวกาศที่จะทำสเปซวอร์กจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้น 

สเปซวอร์ก (Spacewalk) หรืออีวีเอ (EVA) ย่อมาจากกิจกรรมนอกยานอวกาศ (Extravehicular Activity) ซึ่งหมายถึงล่องลอยอยู่นอกยานอวกาศขณะที่สวมใส่ชุดนักบินอวกาศ และมีสายรัดนิรภัยคล้องชุดอวกาศไว้กับยานอวกาศ ไม่ใช่การเดินจริง ๆ เหมือนที่เราเดินกันบนพื้นโลก


วัตถุประสงค์ในการทำสเปซวอร์ก ได้แก่ การทดสอบอุปกรณ์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การซ่อมแซมบำรุงยานอวกาศ  และอื่น ๆ ซึ่งสถิติเวลาที่ใช้ในการทำสเปซวอร์กอยู่ที่ 5-8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของภารกิจ

รู้จักสเปซวอร์ก (Spacewalk) ในอวกาศเดินได้จริงหรือ?

ในแง่ของการทดลอง การทำสเปซวอร์กจะช่วยให้ตัวอย่างทดลองสามารถสัมผัสกับอวกาศได้โดยตรงแบบไม่มีตัวแปรอื่นกั้น ซึ่งจะช่วยให้นักบินอวกาศสามารถเข้าใจผลกระทบของอวกาศต่อตัวอย่างทดลอง และในแง่ของการซ่อมแซม การทำสเปซวอร์กจะช่วยให้นักบินอวกาศไม่จำเป็นต้องส่งชิ้นส่วนที่พังมาซ่อมบนพื้นโลก และสามารถติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เอง


ชุดนักบินอวกาศจะช่วยปกป้องนักบินอวกาศจากอันตรายในอวกาศ เช่น รังสีต่าง ๆ, การถูกขยะอวกาศขนาดจิ๋วพุ่งชน, ความดันอากาศ และอื่น ๆ นอกจากนี้ภายในชุดยังมีถังออกซิเจนและน้ำให้กับนักบินอวกาศ


โดยมนุษย์คนแรกที่ทำสเปซวอร์กคือ อเล็กซี่ ลีโอนอฟ (Alexei Leonov) นักบินอวกาศรัสเซีย ซึ่งทำสเปซวอร์กในวันที่ 18 มีนาคม 1965 ใช้เวลาไปทั้งหมด 10 นาที


ทั้งนี้ ไม่ใช่นักบินอวกาศทุกคนที่จะได้ทำสเปซวอร์ก แต่จะต้องเป็นนักบินอวกาศที่ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะ และจะต้องผ่านการฝึกทำสเปซวอร์กมาแล้ว เนื่องจากการออกนอกยานอวกาศเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตราย

รู้จักสเปซวอร์ก (Spacewalk) ในอวกาศเดินได้จริงหรือ?

สำหรับการฝึกนักบินอวกาศให้พร้อมสำหรับการทำสเปซวอร์ก ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกโดยการดำน้ำ เพราะการล่องลอยอยู่ในอวกาศก็เหมือนลอยอยู่ในน้ำนั่นเอง โดยนักบินอวกาศของนาซา (NASA) จะต้องฝึกเดินใต้น้ำในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการลอยตัวเป็นกลาง (Neutral Buoyancy Laboratory) หรือเอ็นบีแอล (NBL) ซึ่งรองรับน้ำได้มากถึง 6.2 ล้านแกลลอน โดยนักบินอวกาศจะต้องฝึกเดินใต้น้ำเป็นเวลา 7 ชั่วโมงต่อการใช้เวลาทำสเปซวอร์ก 1 ชั่วโมง เช่น นักบินอวกาศเอจะต้องทำสเปซวอร์กเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ดังนั้นนักบินอวกาศเอจึงต้องฝึกเดินใต้น้ำเป็นเวลา 35 ชั่วโมง


ข้อมูลและภาพจาก 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง