แทงบาคาร่าฟรี,ไพ่บาคาร่า

TNN online แพทย์เตือนให้เลิกกินก๋วยเตี๋ยว เพราะมีสารกันบูดเกินเกณฑ์ ชี้เป็นข้อมูลเก่า

TNN ONLINE

TNN Fact Check

แพทย์เตือนให้เลิกกินก๋วยเตี๋ยว เพราะมีสารกันบูดเกินเกณฑ์ ชี้เป็นข้อมูลเก่า

แพทย์เตือนให้เลิกกินก๋วยเตี๋ยว เพราะมีสารกันบูดเกินเกณฑ์ ชี้เป็นข้อมูลเก่า

 แพทย์เตือนให้เลิกกินก๋วยเตี๋ยว เพราะมีสารกันบูดเกินเกณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงเป็นข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เก่าเมื่อปี 2550 ปัจจุบันได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีการใช้วัตถุกันเสียในปริมาณที่น้อยลง 

แพทย์เตือนให้เลิกกินก๋วยเตี๋ยว เพราะมีสารกันบูดเกินเกณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงเป็นข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เก่าเมื่อปี 2550 ปัจจุบันได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีการใช้วัตถุกันเสียในปริมาณที่น้อยลง

วันนี้ (9 ก.ค.65) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์พบกรดเบนโซอิกในก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ ในปริมาณสูงตั้งแต่ 1,079–17,250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนั้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการตรวจวิเคราะห์เก่าเมื่อปี 2550  

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการใช้วัตถุกันเสียในปริมาณที่น้อยลง

การผลิตอาหารประเภทเส้น บางชนิดมีการใช้วัตถุกันเสีย เพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้อาหารเน่าเสีย หากได้รับในปริมาณน้อยร่างกายสามารถขับออกไปได้ ซึ่งข้อมูลของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารขององค์การอาหารและเกษตรและองค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ (JECFA) ได้ประเมินและกำหนดค่าความปลอดภัย พบว่า มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์น้อย 

คำแนะนำการบริโภคอาหาร ควรเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปรุงสุก สดใหม่ สะอาด ถูกสุขอนามัย และไม่ควรรับประทานอาหารซ้ำๆ กันเป็นเวลานาน.

แพทย์เตือนให้เลิกกินก๋วยเตี๋ยว เพราะมีสารกันบูดเกินเกณฑ์ ชี้เป็นข้อมูลเก่า


ข้อมูลจาก 

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง